Maria Dąbrowska. Sentencje o miłości i dobroci

  • Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku.

  • Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka.

  • Dob­rzy ludzie nig­dy o siebie nie dbają. Tak jak­by nap­rawdę nie by­li dla te­go świata.

  • Miłość fałszu­je ob­raz świata. Uka­zuje go dob­rym mi­mo wszystko.

  • Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić.

 


                                       

                                         При цитуванні і використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.